SIEMENS VIỆT NAM

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Tập đoàn Siemens tại dự án lắp máy thuộc nhà máy khí điện đạm Cà Mau 1&2 do Tông Công ty Lắp Máy Việt Nam làm Tổng Thầu, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư ( năm 2005 đến 2008 )