TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM

Bảo vệ điện lực

Hiện nay Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) đang triển khai mục tiêu và đồng hành với nhiều doanh nghiệp lớn thuộc Tập đoàn điện lực quốc gia Việt Nam, bao gồm : Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải ( tỉnh Trà Vinh ), Nhà Máy Nhiệt điện Thủ Đức, Công ty điện Lực Miền Nam, Công ty điện lực Sài Gòn, Công ty điện lực Hóc Môn.

Các công trình nhà máy thủy điện Đồng Nai 1,2,3, Thủy điện an Khê, Thủy điện Sông ba hạ, Thủy điện Daktiy, Thủy điện Galak….