Lịch sử hình thành và phát triển.

LỊCH SỬ VÀ HÌNH THÀNH LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG LONG HẢI (HOÀNG LONG HẢI SECURITY)

Hoàng Long Hải Secirity (baovehlh.com) ra đời trong bối cảnh Việt Nam những năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong suốt quá trình lịch sử hình thành Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com) các lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh, sỹ quan thuộc các lực lượng vũ trang của Việt Nam đã chung tay và có những đóng góp không nhỏ, mong muốn xây dựng xã hội ngày càng “tốt đẹp và an toàn hơn“.

Chúng tôi luôn có niềm tin sắt son rằng cống hiến là phụng sự xã hội.

Chúng tôi sẽ giúp bạn an toàn hơn trong môi trường kinh doanh của mình tại Việt nam.

Hoàng Long Hải Security

Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Theo đó, yếu tố con người được xem là yếu tố quyết định đem đến thành công.

Tiêu chí chuẩn mực của nhân viên bảo vệ Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com) là:

“ĐẠO ĐỨC – SỨC KHỎE – CHUYÊN NGHIỆP”.

Để đạt được chuẩn mực này; chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến xuyên suốt các quá trình: tuyển dụng – đào tạo – huấn luyện – chỉ đạo thực hiện…bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên.

Hoàng Long Hải Security

Có hơn 1.260 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp làm việc trải dài trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hoàng Long Hải Security

Có kinh nhiệm nhiều năm trong việc thực hiện các công trình lớn, các công trình trọng điểm Quốc gia. chúng tôi cũng là đơn vị có tỉ lệ rủi do thấp nhất trong nhiều năm và được nhiều đơn vị khen thưởng.

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

Thư ngỏ Hoàng Long Hải : An Tâm Cho Một Xã Hội An Toàn

Kính gửi: Quý khách hàng!

Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ; Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thì vấn đề bảo đảm an ninh chính trị, an toàn tài sản và ổn định kinh doanh luôn là nền tảng cơ bản để phát triển.

Về chúng tôi “Hoang Long Hai Security”

Với 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Hoàng Long Hải (Hoàng Long Hải Security) không ngừng hoàn thiện để phấn đấu trở thành công ty “Top” đầu của ngành bảo vệ

Giá trị cốt lõi

Hoàng Long Hải Security, chúng tôi ý thức rằng: Mỗi chúng ta cần được sống trong một thế giới hạnh phúc. Mỗi doanh nghiệp ngoài sự ổn định về chính trị thì cần có môi trường sản xuất kinh doanh an toàn.

Quy tắc đạo đức nghề bảo vệ

Bộ quy tắc đạo đức này đưa ra các nguyên tắc cơ bản, dựa trên giá trị cốt lõi  “Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính “Mỗi nhân viên đều đề cao trách nhiệm, tính trung thực, tôn trọng sự thật và sự liêm chính trong thực thi nhiệm vụ…

09 Lý do & 03 Lợi ích có được khi khách hàng sử dụng dịch vụ

Công ty bảo vệ Hoàng Long Hải Security là một trong những đơn vị tiên phong mua Bảo Hiểm về rủi ro nghề nghiệp..

Trách nhiệm xã hội

Hoàng Long Hải cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, trả lương công bằng.