LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH SỬ VÀ HÌNH THÀNH LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG LONG HẢI (HOÀNG LONG HẢI SECURITY)

Hoàng Long Hải Secirity (baovehlh.com) ra đời trong bối cảnh Việt Nam những năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong suốt quá trình lịch sử hình thành Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com) các lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh, sỹ quan thuộc các lực lượng vũ trang của Việt Nam đã chung tay và có những đóng góp không nhỏ, mong muốn xây dựng xã hội ngày càng “tốt đẹp và an toàn hơn“.

Chúng tôi luôn có niềm tin sắt son rằng cống hiến là phụng sự xã hội.

Chúng tôi sẽ giúp bạn an toàn hơn trong môi trường kinh doanh của mình tại Việt nam.

Hoàng Long Hải Security

Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Theo đó, yếu tố con người được xem là yếu tố quyết định đem đến thành công.

Tiêu chí chuẩn mực của nhân viên bảo vệ Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com) là:

“ĐẠO ĐỨC – SỨC KHỎE – CHUYÊN NGHIỆP”.

Để đạt được chuẩn mực này; chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến xuyên suốt các quá trình: tuyển dụng – đào tạo – huấn luyện – chỉ đạo thực hiện…bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên.

Hoàng Long Hải Security

Có hơn 1.260 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp làm việc trải dài trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hoàng Long Hải Security

Có kinh nhiệm nhiều năm trong việc thực hiện các công trình lớn, các công trình trọng điểm Quốc gia. chúng tôi cũng là đơn vị có tỉ lệ rủi do thấp nhất trong nhiều năm và được nhiều đơn vị khen thưởng.

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hoàng Long Hải hiện tại đồng hành với một số Tập đoàn, thương hiệu lớn như: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Nhà máy điện Cà Mau

QUY TẮC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Bộ quy tắc đạo đức của Hoang Long Hải Security (baovehlh.com) là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm khác nhau, dựa trên giá trị cốt lõi  ” Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính “

09 LÝ DO & 3 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG LONG HẢI

Bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Long Hải là một trong những Công ty đầu tiên mua Bảo Hiểm rủi ro về nghề nghiệp cho Quý khách hàng, bảo hiểm lòng trung thành, bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn lực lượng bảo vệ Hoàng Long Hải.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) Cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của toàn xã hội”.