GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi giúp làm thế giới của bạn an toàn hơn

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) chúng tôi ý thức rằng mỗi chúng ta cần được sống trong một thế giới hạnh phúc, mỗi doanh nghiệp được an toàn trong môi trường sản xuất kinh doanh của mình và chúng tôi cam kết giúp làm cho thế giới của bạn trở thành một nơi an toàn hơn.

Mục đích của chúng tôi là gắn kết mọi người.

Có trách nhiệm với nhau để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn

Mục đích của chúng tôi được bắt nguồn từ câu hỏi “Tại sao?”.

Tại sao chúng tôi có mong muôn cháy bỏng được làm cho thế giớ an toàn hơn ?

Tại sao chúng tôi tồn tại ở đây ?

Tại sao chúng tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng ?

Tại sao chúng khoác lên người bộ đồng phục Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com )với niềm tự hào của mình ?

 Và; chúng sẽ làm gì để cho thế giới này an toàn hơn ?

Mục đích, giá trị cốt lõi của chúng tôi ảnh hưởng đến cách chúng tôi định hình chiến lược và cách chúng tôi làm việc.

Mục đích của chúng tôi là gắn kết tất cả mọi người, cho chúng tôi biết mình là ai và điều gì mà chúng tôi mong muốn đạt được nó.

An ninh –  An toàn tiền đề cơ bản để tất cả chúng ta chia sẻ, tận hưởng cuộc sống với bạn bè và gia đình. Các mối đe dọa đang tiếp tục gia tăng và ngày càng trở nên phức tạp hơn. Do đó, cam kết của chúng tôi tại Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) trong công việc của mình là giúp cho thế giới của khách hàng trở thành một nơi an toàn hơn.

Đó là;  Những giá trị cốt lõi Hoàng Long Hải Security sẽ hướng đến

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Hoàng Long Hải Secirity (baovehlh.com) ra đời trong bối cảnh Việt Nam những năm đầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong suốt quá trình lịch sử hình thành Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com), các lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh, sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã chung tay và có những đóng góp không nhỏ với mong muốn xây dựng xã hội ngày càng “tốt đẹp và an toàn hơn”.

QUY TẮC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Bộ quy tắc đạo đức của Hoang Long Hải Security (baovehlh.com) là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm khác nhau, dựa trên giá trị cốt lõi  ” Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính “

09 LÝ DO & 3 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG LONG HẢI

Bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Long Hải là một trong những Công ty đầu tiên mua Bảo Hiểm rủi ro về nghề nghiệp cho Quý khách hàng, bảo hiểm lòng trung thành, bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn lực lượng bảo vệ Hoàng Long Hải.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) Cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của toàn xã hội”.