Trách nhiệm xã hội

Hoàng Long Hải với trách nhiệm xã hội.

Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com) cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững.

Thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, trả lương công bằng.

Đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng…  Theo cách có lợi cho doanh nghiệp cũng như phát triển chung của toàn xã hội”.

Hoàng Long Hải với tinh thần phụng sự và cống hiến.

Hàng năm công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp NSNN.    Công ty cũng dành những nguồn lực đang kể để chăm lo xã hội như; Xây cầu nông thôn.

Thực hiện hàng loạt chương trình: “xe đạp em đến trường” , “đèn sáng cho em”…

Chúng tôi cũng thông qua các Tổng công ty, Tập đoàn nhà nước chăm lo phụng dưỡng một số Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, người có công, người neo đơn, hoặc người tàn tật trên khắp cả nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, chúng tôi sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội hơn, được cống hiến nhiều hơn và có trách nhiệm xã hội vì một Việt nam thân yêu.

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

Thư ngỏ Hoàng Long Hải : An Tâm Cho Một Xã Hội An Toàn

Kính gửi: Quý khách hàng!

Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ; Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thì vấn đề bảo đảm an ninh chính trị, an toàn tài sản và ổn định kinh doanh luôn là nền tảng cơ bản để phát triển.

Về chúng tôi “Hoang Long Hai Security”

Với 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Hoàng Long Hải (Hoàng Long Hải Security) không ngừng hoàn thiện để phấn đấu trở thành công ty “Top” đầu của ngành bảo vệ

Lịch sử hình thành và phát triển.

Hoàng Long Hải Secirity ra đời trong bối cảnh những năm đầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, bởi các lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh, sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Hoàng Long Hải Security, chúng tôi ý thức rằng: Mỗi chúng ta cần được sống trong một thế giới hạnh phúc. Mỗi doanh nghiệp ngoài sự ổn định về chính trị thì cần có môi trường sản xuất kinh doanh an toàn.

Quy tắc đạo đức nghề bảo vệ

Bộ quy tắc đạo đức này đưa ra các nguyên tắc cơ bản, dựa trên giá trị cốt lõi  “Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính “Mỗi nhân viên đều đề cao trách nhiệm, tính trung thực, tôn trọng sự thật và sự liêm chính trong thực thi nhiệm vụ…

09 Lý do & 03 Lợi ích có được khi khách hàng sử dụng dịch vụ

Công ty bảo vệ Hoàng Long Hải Security là một trong những đơn vị tiên phong mua Bảo Hiểm về rủi ro nghề nghiệp..