TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hoàng Long Hải với trách nhiệm xã hội.

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của toàn xã hội”.

Hoàng Long Hải với tinh thần phụng sự và cống hiến.

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) luôn tâm niệm rằng: “trách nhiệm xã hội” là nghĩa vụ của mỗi người chúng ta.

Hàng năm công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp NSNN; Công ty cũng dành những nguồn lực đang kể để chăm lo xã hội như; Xây cầu nông thôn. Thực hiện hàng loạt chương trình: “xe đạp em đến trường” , “đèn sáng cho em”…

Chúng tôi cũng thông qua các Tổng công ty, Tập đoàn nhà nước chăm lo phụng dưỡng một số Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, người có công, người neo đơn, hoặc người tàn tật trên khắp cả nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, chúng tôi sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội hơn, được cống hiến nhiều hơn và có trách nhiệm xã hội vì một Việt nam thân yêu.

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Hoàng Long Hải Secirity (baovehlh.com) ra đời trong bối cảnh Việt Nam những năm đầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong suốt quá trình lịch sử hình thành Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com), các lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh, sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã chung tay và có những đóng góp không nhỏ với mong muốn xây dựng xã hội ngày càng “tốt đẹp và an toàn hơn”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hoàng Long Hải hiện tại đồng hành với một số Tập đoàn, thương hiệu lớn như: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Nhà máy điện Cà Mau

QUY TẮC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Bộ quy tắc đạo đức của Hoang Long Hải Security (baovehlh.com) là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm khác nhau, dựa trên giá trị cốt lõi  ” Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính “

09 LÝ DO & 3 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG LONG HẢI

Bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Long Hải là một trong những Công ty đầu tiên mua Bảo Hiểm rủi ro về nghề nghiệp cho Quý khách hàng, bảo hiểm lòng trung thành, bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn lực lượng bảo vệ Hoàng Long Hải.