Quy tắc đạo đức nghề bảo vệ

Nghề bảo vệ 

Bộ quy tắc đạo đức của Hoang Long Hải Security là một trong những chính sách chính của công ty.

Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác phải tuân theo tại mọi thời điểm khác nhau, dựa trên giá trị cốt lõi  ” Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính ”

Giá trị và đạo đức:

Ở bất cứ đâu, chúng tôi đều có trách nhiệm giữ gìn an ninh an toàn cho khách hàng.

Mỗi nhân viên đều đề cao trách nhiệm, giá trị đạo đức, sự liêm chính, cẩn trọng và sẵn sàng giúp đỡ.

Mỗi cán bộ, đội trưởng mang trọng trách nêu gương tốt. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng Hoàng Long Hải Security và thương hiệu của mỗi khách hàng.

Trách nhiệm nghề bảo vệ:

Hoàng Long Hải Security với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Mỗi nhân viên phải thấm nhuần trách nhiệm này, từ đó có những hành động, việc làm phù hợp, bảo vệ an ninh an toàn tài sản cho khách hàng.

Liêm chính:

Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com) đề cao đến tính trung thực của mỗi cá nhân và tập thể. Tôn trọng sự thật và sự liêm chính trong thực thi nhiệm vụ, chúng tôi không khoan nhượng với bất kỳ hành vi sai trái nào.

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

Thư ngỏ Hoàng Long Hải : An Tâm Cho Một Xã Hội An Toàn

Kính gửi: Quý khách hàng!

Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ; Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thì vấn đề bảo đảm an ninh chính trị, an toàn tài sản và ổn định kinh doanh luôn là nền tảng cơ bản để phát triển.

Về chúng tôi “Hoang Long Hai Security”

Với 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Hoàng Long Hải (Hoàng Long Hải Security) không ngừng hoàn thiện để phấn đấu trở thành công ty “Top” đầu của ngành bảo vệ

Lịch sử hình thành và phát triển.

Hoàng Long Hải Secirity ra đời trong bối cảnh những năm đầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, bởi các lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh, sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Hoàng Long Hải Security, chúng tôi ý thức rằng: Mỗi chúng ta cần được sống trong một thế giới hạnh phúc. Mỗi doanh nghiệp ngoài sự ổn định về chính trị thì cần có môi trường sản xuất kinh doanh an toàn.

09 Lý do & 03 Lợi ích có được khi khách hàng sử dụng dịch vụ

Công ty bảo vệ Hoàng Long Hải Security là một trong những đơn vị tiên phong mua Bảo Hiểm về rủi ro nghề nghiệp..

Trách nhiệm xã hội

Hoàng Long Hải cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, trả lương công bằng.