Tập đoàn chalieco

Tổng thầu xây dựng Tập đoàn Chelieco Trung Quốc

Công trường nhà máy Quặng Bauxit Tan rai – Lâm đồng và Bauxit Nhân cơ – Daknong được Công ty bảo vệ Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) bảo vệ tuyệt đối an toàn không sảy ra bất kỳ sự cố nào từ khi khởi công xây dựng đến hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư