Súng điện

Súng điện, là công cụ hỗ trợ cần thiết nhằm làm tê liệt cho đối tượng phạm tội trong thời gian ngắn mà không gây nguy hiểm, được pháp luật cho phép nhằm phục vụ cho việc trấn áp tội phạm, giúp cho lực lượng Bảo vệ Hoàng Long Hải Security thi hành công vụ một cách hiệu quả và an toàn nhất.