Thiết bị quan sát trên cao

Thiết bị giám sát trên cao : Nhắm tối ưu việc quan sát cho các địa hình phức tạp có nhiều vật cản, mà các đối tượng trộm cắp có thể ẩn nấp để chờ thời cơ hành động giúp cho lực lượng Hoang Long Hải Security phát hiện sớm, ngăn chặn kịm thời các tình huống trộm cắp và tẩu tán tài sản ra khỏi mục tiêu.