Bồi thường thiệt hại

Trên thực tế, trong quá trình thực hiện hợp đồng, luôn xuất hiện các khả năng tranh chấp.

Việc bồi thường thiệt hại luôn là điểm mà các bên chủ thể hợp đồng cần có tiếng nói chung.

Với Hoàng Long Hải Security; chúng tôi thực hiện việc bồi thường theo nguyên tắc sau:

Nguyên tắc bồi thường.

 • Khi phát hiện có mất mát hoặc tổn thất của Bên B (Đ/v chủ quản) trong “Mục tiêu”. Hai bên cùng nhau tiến hành các công việc cần thiết để xác minh nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.
 • Bên A bồi thường cho Bên B trị giá thiệt hại theo thời giá mà nguyên nhân do NVBV gây ra. Hoặc nhân viên bảo vệ thực hiện sai nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại.
 • Bồi thường cho Bên B những những thiệt hại do có sự đột nhập từ bên ngoài vào thuộc phạm vi kiểm soát, thuộc trách nhiệm trực của bảo vệ

Trường hợp này bên A (Hoàng Long Hải) phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại theo giá trị thời điểm bồi thường.

Thời gian bồi thường trong vòng 45 ngày sau khi được hai bên thông nhất (hoặc) có kết luận của cơ quan chức năng mà nguyên nhân xảy ra vụ việc có lỗi từ nhân viên bên A.

 • Đối với những tổn thất, mất mát tài sản của Bên B trong “Mục tiêu” do những nguyên nhân an ninh khác gây ra thì dựa trên cơ sở thực tế để xác định lỗi và mức độ thiệt hại làm căn cứ bồi thường
 • Đối với những tổn thất, mất mát tài sản của Bên B trong “Mục tiêu” do người của Bên B lấy mà Bên A chứng minh được thì Bên A hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

  Điều kiện bồi thường.

              Bên A có trách nhiệm bồi thường nếu:

 • Ngay sau khi phát hiện mất mát, hai bên tiến hành lập biên bản xác nhận vụ việc xảy ra.

Theo đó, thống kê và đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại

==> Lưu ý: (sự cố xảy ra Bên B phải báo cho Bên A không quá 24h đồng hồ).

 • Những tài sản bị mất phải có biên bản bàn giao giữa hai bên

Có danh sách/ bảng kê tài sản đính kèm hoặc tài sản đã được hai bên niêm phong.

 • Bên B cung cấp cho Bên A bằng chứng số lượng, giá trị của tài sản thiệt hại, mất mát trong vụ việc đó. (Trường hợp nếu mất xe thì phải có phiếu gửi xe hợp lệ của Bên A, chứng minh tài sản đã được bàn giao cho bảo vệ Bên A).
 • Hai bên cùng nhau tiến hành xác nhận thiệt hại:

+  Số lượng,

+ Giá trị tài sản bị mất hoặc thiệt hại tại thời điểm xảy ra.

 • Những tổn thất đó đã được ghi trong biên bản kết luận do hai bên lập và chấp thuận.
 • Sau khi đền bù, nếu số tài sản hoặc một phần tài sản bị mất được tìm thấy thì:

Bên B sẽ thanh toán lại cho Bên A phần giá trị số tài sản tìm được.

Các loại hình bảo hiểm của chúng tôi:

        Đặt liên hệ nhanh:  Xin nhấn vào đây

DỊCH VỤ KHÁC

Phương pháp huấn luyện các tình huống giả định

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN CÁC TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH & NHỮNG NGUYÊN TẮC CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI CÁC MỤC TIÊU

Nguy cơ mất an ninh trật tự – An toàn tài sản và phòng chống cháy nổ

NHỮNG NGUY CƠ MẤT AN NINH TRẬT TỰ – AN TOÀN TÀI SẢN – AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

Hoàng Long Hải Security thành lập các Chi nhánh tuyển dụng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam trực tiếp tuyển dụng tại các Quân khu khi có những đợt xuất ngũ.

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ THƯỜNG XUYÊN

Tập huấn thường xuyên

Mục đích: Nhằm không ngừng nâng cao kỹ năng sử lý sự cố,  Nghiệp vụ bảo vệ, phương án PCCC và Cứu hộ cứu nạn…

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU

Lực lượng Bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi không những được giảng dạy nghiệp vụ bảo vệ do các chuyên gia hàng đầu trong ngành An ninh