Chính sách bảo vệ bí mật kinh doanh cho khách hàng trước các đối thủ cạnh tranh của họ.

  • Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) chúng tôi hiểu rằng, bảo vệ thông tin nội bộ cho các doanh nghiệp mà chúng tôi đang cung cấp là yêu cầu tuyệt đối mà các nhân viên bảo vệ phải tuân theo vô điều kiện.
  • Và chúng tôi cũng hiểu rằng mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những đối thủ khác nhau và chúng tôi tôn trọng sự cạnh tranh lành mạnh vì vậy chúng tôi cương quyết và không đồng tình về việc mua chuộc thông tin của đối thủ để tăng lợi thế cạnh tranh cho riêng mình.
  • Chúng tôi nghiêm khắc xử lý bất kỳ nhân viên bảo vệ nào của chúng tôi, dù vô tình hay cố ý để tiết lộ thông tin bảo mật của khách hàng chúng tôi ra bên ngoài.