Đăng ký tư vấn

Công ty mở các trung tâm tiếp nhận người lao động tại các tỉnh khi có nhu cầu và thương xuyên được đang tải trên các trang Fanpage /Facebook chính thống của công ty ( Hoang Long Hai Security ), hoặc số điện thoại tuyển dụng 0917564988. Đề nghị người lao động luôn theo dõi để được hỗ trợ.